Varv Trädgård

Den lilla gården Varv Trädgård

Den lilla gården Varv Trädgård, belägen på södra änden av Varv by, bildades i sin nuvarande form så sent som 1995. Då till byggnader och tomt tillkom åkermark, 7 ha, från gården Svinorp. Samma år började, på del av åkern, det 5 500 kvm stora växthuset, av Venlotyp i glas att projekteras och byggas.

Ursprungligen är gården från 1906 då den byggdes som traktens mejeri på en liten del av Svinorp. Under många år, fram till ca 1949 drevs Hvarfs Andelsmejeri i byggnaderna. I bostadshuset huserade mejerimästaren med personal.

På 50 talet startades en tygfärgningsfabrik i de gamla mejerilokalerna och färgerimästaren flyttade in. Färgeriet byggde ut 1982 och fortsatte i lite olika företag med olika ägare fram till dess nedläggning 1992.

Assarssons tomater
Foto: Åke Karlsson